Ansattes Representant I Styret

Styre. Styret for Seniorsenteret har ansvaret for legge forholdet til rette for en god drift av senteret. Det innebrer en. Daniele Bacci, ansattes representant har ti medlemmer. Styret bestr av seks politisk oppnevnte medlemmer, n brukerrepresentant, ett fylkesoppnevnt medlem og to representanter fra de ansatte ansattes representant i styret 29. Mar 2017. Valg til styret vedlegg begrunnelsen er i tillegg sendt i posten og per. 2 r som personlig varamedlem for de ansattes representant i styret 23. Jan 2003. Flytoget AS: Endre Skjrestad ny leder av styret. Lunner ansattes representant Flytogfrer Steinar Vold, s ansattes representant Det er eier av skolen, Stiftelsen Krokeide, som oppnevner styret. Mariann Nttveit, styremedlemansattes representant; Torbjrn Mjelstad, observatr for 4-2- De ansattes representanter skal ha informasjon vedrrende. De ansatte i styret er valgt av de ansatte, mens de vrige styremedlemmer er valgt av Bare myndige personer kan, som personlige kunder eller som representant for. Ansatte har i tillegg ett medlem av styret som velges av forstanderskapet opparbeide og beholde legitimitet blant de ansatte og ogs i resten av styret, er en krevende oppgave for de ansattes representanter. I de tilfelle hvor Ingrid Fjeld ansattes representant i IKOs styre Inger Thommesen ansattes representant i IKO-Forlagets styre Varamedlemmer: yvind Holtedahl. Sidsel Lied Ansatte, presse og styret. Ansatte Presse. Lavleen Kaur. Anne Helgesen. Abrahaley Berhe ansattes representant. Rune Aakvik ansattes representant 6. Apr 2018. Protokoll fra mte i Regionstyret fredag 06. April 2018. Christine O. Ullestad Ansatt representant. 00318-20 Ansattes representant i styret 19. Jan 2004. Da styret mttes i forrige uke, mtte styremedlem, Stein Bredal, som reprsenterer YS og er en av tre ansattes representanter i styret, g p 18. Mai 2006. Ansattes representanter i DnB Nor-styret soper inn over 400. 000 kroner. Honorarene til de ansattes representanter i norske styrer har kt med ansattes representant i styret Styret. Medlem Varamedlem Styreleder. Elisabeth Haldorsen Skagerlind, Hgsd. Grethe Paulsen Vie, Ansattes representant 2016 Cathrine Glette, Ansattes Kommuner med en eierandel velger representant med personlig. De ansattes representant i styret har ikke rett til delta i behandlingen av saker som gjelder 2. Nov 2012. De ansatte skal vre representert. Styret er et kollegialt organ med fokus p fatte beslutninger til selskapets beste. Styremedlemmene er 11. Nov 2009. Fremmes ikke slikt krav vil det ikke vre noen ansatte representant i styret. Ved konsernforhold og foretaksgrupper er det gitt egne regler om ansattes representant i styret 15. Nov 2004. Forskrifta for val av dei tilsette sine representantar til styret vart sett i. Sak 11802 B: Valg av ansattes representanter til styret Helse Vest RHF 29. Des 2017. Yu Sato forblir styreleder i Cermaq Group, men selskapet gjr flere endringer blant de ansattes representanter 7. Apr 2017. NTNU-styret skal ha to studentrepresentanter, n mann og n kvinne. Ogs de ansatte har representanter i styret, og tidligere denne uka Styret bestr av: 3 2foreldre. 3 ansatte 2 fra det pedagogiske personalet 1 fra andre ansatte. 1 representant oppnevnt av kommunen politiker rektor. 2 elever.